martes, 8 de enero de 2008

IME.Lleida, 17 d' Agost de 2006

Català
Benvolgut/a:
Sovint l'oblit no és més una forma bastarda de superar el passat que, com a col.lectius, no hem pogut digerir. Sempre que passa això, però, allò esdevingut, com certs aliments, retorna. Amb la història dels grups humans passa el mateix que amb la dels individus: allò que no han superat, allò que no han entès de si mateixos, acaba reapareixent. Tot plegat els condemna a repetir-ho o a arrossegar-ho al llarg de les seves existències.
Durant molts anys, i encara avui, molts del llibres d'història publicats a l'estat espanyol no han estat més que exercicis d'apologètica dels poders i de tergiversació interessada de la vida col.lectiva. Per això cal fer l'exercici d'intentar recuperar la nostra història i cal recordar, mentre ho fem, que aquesta és la millor manera d'apendre d'ella.
Enguany en fa cent anys que va ser fundat el Liceu Escolar a Lleida, i des de la Regidoria d' Educació de l'Ajuntament de Lleida hem treballat perquè la ciutat tingués present aquest esdeveniment, educatiu, cultural i social de la seva història. Per això, al llarg del curs acadèmic anterior hem promogut un conjunt d'actes que han servit per reconstruir el mirall trencat de la nostra memòria històrica i educativa.

Aquest setembre comencem un nou curs, però encara estem dins de l'any del centenari del Liceu. Per això, i a fi de cloure'n l'homenatge i consolidar-ne el record, hem preparat dos actes públics més, que ara us presentem: una conferència sobre la història del Liceu i la inauguració d'una escultura que ens transparentarà el passat i alhora ens farà de mirall, un mirall que servirà també perquè puguem veuren'ns millor a nosaltres mateixos.
Ramon Camats.
Regidor d'Educació.

Castellano (Traducción de Jordi Molinsa)

Estimado/a:
Con frecuencia el olvido no es más que una forma bastarda de superar el pasado que, como colectivos, no hemos podido digerir.Siempre que esto ocurre, lo acontecido, como ciertos alimentos, vuelven. Con la historia de los grupos humanos pasa lo mismo que con los individuos: Todo aquello que no han superado, que no han comprendido de si mismos, acaba reapareciendo. Condenando de forma definitiva a repetirlo y arrarstrarlo en el transcurso de sus existencias.
Durante muchos año, y todavía hoy, muchos de los libros de historia publicados en el Estado Español no han sido más que ejercicios de apologética de los poderes y la tergiversación interesada de la vida colectiva. Por eso mismo es necesario el ejercicio de intentar recuperar nuestra história y es necesario recordar, mientras lo hacemos, que esta es la mejor manera de aprender de ella.
Este año hará cien, que fué fundado el Liceo Escolar en Lleida, y des de la Regidoría de Educación del Ayuntamiento de Lleida hemos trabajado para que la ciudad tuviera presente este acontecimiento, educativo, cultural y social de su propia historia. Por ello, en el transcurso del curso académico anterior hemos promocionado un conjunto de actos que han servido para reconstruir el espejo roto de nuestra memoria histórica y educativa.
Este mes de septiembre iniciamos un nuevo curso, pero todavía estamo dentro del año del Centenario del Liceo. Es por ello, que, con la intención de concluir el homenaje y consolidar el recuerdo, hemos preparado dos actos públicos más: una conferencia sobre la historia del Liceo y la Inauguración de una escultura que nos transportará al pasado y al mismo tiempor nos servirá de espejo, un espejo con el que podremos vernos mejor a nosotros mismos.
Ramon Camats
Regidor de EducaciónNo hay comentarios: